For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دكتر علي نيكبخت خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : گروه علوم باغباني،‌دانشكده كشاورزي تلفن : 33913412 31 98+ فکس : 33913412 31 98+ وب سایت : گروه پژوهشی مهندسی فضای سبز زمینه های تحقیقاتی :
  • فضاي سبز شهري
  • گياهان زينتي
  • چمن و گياهان پوششي
  • فیزیولوژی گیاهی
  • تولیدات گلخانه ای

آخرین مقالات

تحت نظارت وف بومی