For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

فعالیت های اجرایی و علمی

 1. مدیر گروه علوم باغبانی- دانشگاه صنعتی اصفهان 1395-1397
 2. مدير گروه پژوهشي مهندسي فضاي سبز شهري- دانشگاه صنعتي اصفهان 1391- تاکنون
 3. مشاور اجرای طرح راهکارهای احیای درختان نارون شهرستان نجف آباد، 1397
 4. مشاور اجرای طرح راهکارهای جلوگیری از زوال درختان نخل در استان هرمزگان، 1396
 5. مشاور اجرای طرح راهکارهای جلوگیری از زوال و احیاء درختان کاج شهرستان خمینی شهر، 1396
 6. طراحی کاشت فضای سبز بازار بزرگ گل و گیاه شهرداری اصفهان (13 هکتار)، 1396
 7. مشاور بازسازی و احیاء زمین چمن ورزشگاه خمینی شهر، 1396-1395
 8. مشاور و طراح ایجاد باغ شفابخش خانه سالمندان فرزانگان خمینی شهر، 1396-1397
 9. عضو کمیته کشاورزی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان اصفهان 1393-1395
 10. رئیس کارگروه تولیدات گلخانه­ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان 1394-1397
 11. دبیر علمی همایش تخصصی تولیدات گلخانه ای- نخستین نشست سازه های گلخانه ای- دانشگاه صنعتی اصفهان اسفند 1395
 12. معاون دبیر اجرایی کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1390
 13. مشاور فضای سبز شهرداری خمینی شهر 1394- تاکنون
 14. عضو کمیته راهبردی فضای سبز شهرداری اصفهان 1395-1396
 15. مشاور و عضو شورای فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان 1389 -1391
 16. عضو کمیته علمی و مشاور فضای سبز شهرداری اصفهان 1387-1392
 17. دبير تحريريه و ويراستار علمي مجله تخصصي گلكاري، چمن و مهندسي فضاي سبز1382-1384
 18. ناظر مقیم بازسازی چمن ورزشگاه آزادی تهران (مجری طرح، دکتر محسن کافی). 1382-1383 
 19. ناظر مقیم بازسازی چمن ورزشگاه نقش جهان اصفهان (مجری طرح، دکتر محسن کافی). 1383-1384 تصاویر پروژه
 20. ناظر مقیم و مشاور بازسازی چمن ورزشگاه بقیه الله، تهران (مجری طرح، دکتر محسن کافی). 1383-1384 

مشاور و مدرس دوره های آموزشی درختان و درختچه های زینتی و چمنکاری، شهرداری منطقه 15 تهران. 1382

تحت نظارت وف ایرانی